Sunday, 15 May 2011

SERANGAN YAHUDI, KRISTIAN, ILLUMINATI DAN FREEMASON DALAM EKONOMI DAN POLITIK


Mereka menggunakan sistem riba utnuk serangan keatas semua manusia. Sistem berasaskan riba (ringkaskan compounded interest) ini direka oleh mereka bermula pada zaman Nabi Musa a.s dan tujuannya adalah untuk menguasai ekonomi dan politik seterusnya menentang Allah.

[2.275]Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Orang mengambil riba yang dimasukkan dalam neraka dan orang itu kekal di dalamnya, sama seperti mensyirikkan Allah. Adakah perintah larangan telah sampai? tapi ada orang yang terus mengulangi mengambil riba dan dia tidak pedulikan perintah Allah apabila larangan itu sampai padanya kerana wujud pula arahan menyeru mereka agar terus mengambil riba kerana motifnya hendak menentang Allah. Mungkin inilah sebabnya keingkaran Yahudi ini terus tidak pedulikan larangan Allah dan dengan sikap ini menjelaskan dosa mengambil riba ini seperti dosa syirik. Sesiapa yang mengambil riba dan telah tahu hukuman pada pengambil riba diakhirat adalah sama seperti orang yang melakukan syirik berdasar pada ayat ini.

Allah swt akan memerangi sesiapa dari umat Islam yang mengambil atau berurusan denganan sistem riba ini. Mengapa sampai begitu Allah SWT bertindak keatas pembuat atau pengambil riba dalam sistem kewangan berasaskan riba ini. Walaupun mereka telah dilarang dalam taurat tetapi mereka tidak endahkan perintah Allah malah mereka angkuh dan terus melakukannya sehingga ke hari ini kerana hendak menentang Allah.

Dengan itu adalah jelas bahawa sistem kewangan berasas riba diasaskan oleh musuh Allah yang sejak dahulu digerakkan oleh Dajjal dan keturunannya(illuminati) dan Yahudi bertujuan untuk menentang Allah.

Kini, melalui sistem riba ini mereka telah dapat menguasai dunia, melalui kekuatan sistem kewangan riba. Mereka menguasai pemikiran dengan wang, politik dengan wang, ekonomi dikuasai dengan wang, menaja peperangan dengan bantuan wang. Boleh dikatakan hampir setiap bentuk perniagaan ada penguasaan melibatkan mereka atau berasaskan riba.

Oleh itu musuh Allah tahu pentingnya kuasa wang untuk menaja serangan dan meruntuhkan Islam. Oleh cara mengumpulkan juga penting untuk mengukuh kewangan mereka untuk menghadapi Islam. Dengan itu sistem kewangan berasaskan riba akan terus dipelihara dan diperkukuhkan bagi menentang sistem kewangan berasaskan syariat Islam.

Dengan ini sesiapa yang mengambil riba adalah umpama:

1. Orang Islam itu setuju pada sistem kewangan berasaskan riba iaitu dimana pengasas sistem berasaskan riba ini adalah musuh Allah, laknatullah. Secara langsung individu muslim itu menolak Allah dan juga menolak sistem kewangan berasaskan syariat Islam.

2. Telah membantu musuh Allah menentang dan melemahkan sistem kewangan Islam serta menentang Allah secara rasmi (formal) dan langsung (direct). Seumpama muslim itu masuk medan tempur untuk menghadapi Allah atau paling minima buat demostrasi pada Allah.

3. Muslim yang mengambil atau terlibat dengan sistem riba sebenarnya mengukuhkan agenda musuh Allah (illuminati dan yahudi) menguasai ekonomi umat Islam dan seluruh ekonomi sedunia. Seupama membiaya wang dalam senjata peperangan untuk menentang umat Islam.

4. Sistem kewangan berasaskan riba adalah sistem yang zalim dan produk musuh Allah.Muslim tidak berpendirian dan bermasalah serta hilang jati diri seorang muslim malah bersengkongkol dengan musuh Allah dengan mengambil kaedah atau produk musuh dan mengenepikan apa yang diredhai Allah iaitu produk kewangan berasaskan syariat Islam.

5. Dengan ini sesiapa dari umat Islam yang mengambil atau berurusan dengan sistem mengamalkan riba, adalah perbuatan yang jelas hendak menentang dan menghinakan Allah secara rasmi dan Allah juga akan memeranginya dan menghinakan dia secara rasmi.

[3.130] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

[30.39]Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keredhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

[2.276]Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

Contoh yang berlaku adalah di Amerika ,kes "subprime" dimana banyak bank ditutup.

[2.278]Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Menghentikan amalan riba ini mesti dengan segera dan tinggalkan sisa itu, jika kamu orang yang beriman dan bertakwa.

Kredit kepada Tuan OoYa, Forumer Tranungkite v11

No comments:

Post a comment