Thursday, 26 May 2011

BANK-INSTITUSI RIBA?- BAHAGIAN 14

Perjanjian Pembelian Rumah dengan Bank XXX yang mengaku dirinya Islam

Pelanggan tidak dibenarkan untuk menjelaskan atau menebus hutang pembiayaan di dalam jangkamasa lima (5) tahun mulai pengeluaran pertama wang pembiayaan. 

Kenapakah pelanggan tidak boleh menyelesaikan pembiayaan  awal sekiranya beliau dapat rezeki lebih?

Mungkinkah bank tidak dapat mengaut keuntungan daripada riba yang dikenakan sekiranya penyelesaian dilakukan awal?

No comments:

Post a comment