Tuesday, 19 April 2011

BANK-INSTITUSI RIBA? BAHAGIAN 6

Terma perjanjian pinjaman peribadi Bank xxx yang mengaku dirinya Islam

The Second Party shall bear all costs and expenses of storage, insurance, and any other costs associated with the Commodities.


  1. Apakah komoditi tersebut?
  2. Kenapa 2nd party (kemudian disebut sebagai pelanggan) mesti menanggung kesemua kos dan risiko dalam urusan jual berli tersebut?
  3. Kenapa 1st party (kemudian disebut sebagai pihak bank) tidak langsung menanggung apa-apa kos di atas?
  4. Apakah pihak bank dikebalkan dari kerugian atas penjualan komoditi tersebut?
  5. Adakah komoditi tersebut adalah hanya maya ataupun wujud secara terang? Syarat jual beli mesti ada penjual, pembeli, akad dan barang, ini komoditi sahaja, pakai barang apa?
  6. Bagaimana pemerolehan komoditi tersebut oleh pihak bank? Dari deposit penyimpan? Dari aset bank tersebut? Atau dari sumber lain?

No comments:

Post a comment