Friday, 22 April 2011

BANK-INSTITUSI RIBA?- BAHAGIAN 10

Satu terma dalam perjanjian pembiayaan peribadi (pinjaman) oleh YYY

Pihak YYY atas budi bicara mutlaknya berhak memberi rebat kepada penyelesaian awal pembiayaan oleh pihak pelanggan....

Jikalau YYY menentukan budi bicaranya pada hari ini tidak memberikan rebat kepada pihak pelanggan, bagaimana? Satu perjanjian yang cukup mengelirukan dan mempunyai unsur memerangkap pelanggan agar melanggani produk pembiayaan (pinjaman) mereka

No comments:

Post a comment